Revizija kao nezavisna usluga, ima za cilj da vlasnicima društva i/ili zainteresovanim ulagačima prezentuje verodostojne i tačne finansijske podatke o poslovanju društva.

Zakonska revizija je obavezna za:

• velika i srednja pravna lica,
• sva javna društva nezavisno od veličine,
• matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje,
• sva pravna lica, odnosno preduzetnici čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Takođe,  obaveza vršenja revizije može biti propisana i nekim drugim propisom, kao što je Zakon o javnim preduzećima, kojim se uvodi obaveza za sva javna preduzeća nezavisno od veličine.

Usluge revizije i druge srodne usluge obuhvataju sledeće usluge:

• Zakonska revizija finansijskih izveštaja
• Revizija finansijskih izveštaja kod statusnih promena
• Revizija  vanrednih finansijskih izveštaja u postupku UPPR-a
• Revizije neprofirnih organizacija
• Revizija poslovanja
• Revizija donacija, projekata i investicionih ulaganja
• Revizija opštinskih budžeta
• Dobrovoljna revizija finansisjkih izveštaja
• Pregled i kompilacija finansijskih izveštaja
• Revizija pojedinih elemenata Bilansa stanja i Bilansa uspeha
•Ugovoreni postupci revizije