Ulaganje u kontinuiranu edukaciju zaposlenih je značajna pretpostavka rasta i razvoja kompanije, a pažljivo dugoročno planiranje i selekcija kvalitetnih programa za edukaciju su od posebne važnosti.

Sistematičan pristup planiranoj edukaciji, kroz pojedinačno razvijene trening programe, omogućava maksimalnu valorizaciju stečenih znanja i veština kroz svakodnevni rad.

Naša misija je unapređenje nivoa primenjivih znanja svakog učesnika obuke, kroz pažljivo dizajnirane treninge, prilagođene specifičnim zahtevima svake pojedične organizacije.

Teninzi su prilagođeni specifičnim potrebama i zahtevima svakog pojedinačnog klijenta, što doprinosi maksimiziranju benefita, kroz ciljano sticanje i unapređenje potrebnih znanja i veština. Koncipirani da pruže maksimalnu praktičnu primenjivost, kroz brojne primere iz prakse i interaktivnu komunikaciju predavača sa svim učesnicima i simulaciju realnih poslovnih situacija i problema, uz sveobuhvatan pristup njihovom rešavanju.

Advisory&Finance MB pruža usluge profesionalne edukacije u sledećim oblastima:

• Obuke iz oblasti primene MSFI i MSFI za MSP
• Sastavljanje finansijskih izveštaja
• Vrednovanje elemenata finansisjkih izveštaja u skladu sa Pravilnikom za mikro i druga pravna lica
• Statusne promene
• Kreativno finansijsko racunovodstvo
• Finansije za nefinansijere
• Interna revizija
• Likvidacija
• Specifična pitanja računovodstvenog izveštavanja
• Uporedni pregled poreskih propisa u region
• Specifičnosti poslovanja sa povezanim licima
• Izvori finansiranja za mala i srednja pravna lica
• Izrada cash flow izveštaja i upravljanje novčanim tokovima
• Uspostavljanje Sistema Finansijskog upravljanaj i kontrole (FUK) u javnom sektoru

NAPOMENA: Obuke mogu biti organizovane ii z drugih oblasti u zavisnosti od potreba Klijenta. Pozovite nas ili pošaljite email radi dodatnih informacija oko in-house obuka.