Dinamično poslovno okruženje, koje prate česte promene računovodstvenih pravila i propisa, otvara nove poslovne mogućnosti ako imate blagovremene finansijske informacije.

Da biste znali u kom pravcu želite da razvijate svoje poslovanje morate znati gde se nalazite. Upravo takve informacije obezbeđuje funkcija računovodstva i izveštavanja.

Pored ovog primarnog cilja, funkcija računovodstva treba da obezbedi uredne i pregledne poslovne knjige usaglašene sa svim relevantnim zakonskim propisima koji pokrivaju ovu oblast.

Naš tim stručnjaka može odgovoriti na sve vaše zahteve i potrebe u okviru dogovorenih rokova pružanjem jedne od sledećih usluga:

• Izrada finansijskih izveštaja
• Sastavljanje Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama
• Odgovori na specifična računovodstvena pitanja
• Savetovanje u primeni i tumačenju MRS/MSFI, MSFI za MSP
• Izrada protoka dokumentacije
• Analiza računovodstvenog tretmana kompleksnih transakcija
• Izrada ostalih internih akata iz oblasti finansija
• Izrada projekata pogonskog knjigovodstva
• Obračun zarada
• Izveštavanje menadžmenta na mesečnoj osnovi, ili prema dogovoru, u skladu sa potrebama
• Analize i kontroling troškova
• Izveštavanje za potrebe konsolidacije (lokalno ili za potrebe grupe)
• Kontinuirano praćenje finansijskih pokazatelja za interne i eksterne potrebe
• Pregled i ocenu internih kontrola i sistema upravljanja rizicima
• Uspostavljanje i ocenu kvaliteta funkcije interne revizije
• Savetodavna pomoć prilikom formiranja sektora interne revizije