Porezi su oduvek u centru interesovanja kako sa stanovišta državnih institucija, tako i samih poreskih obveznika.

Sa jedne strane, interes državnih organa je da ubiranjem što većeg iznosa poreza obezbedi sredstva za funkcionisanje države, dok je sa druge strane interes poreskih obveznika da imaju tačno obračunate i plaćene poreze uz istovremenu optimizaciju i minimizaciju poreskih obaveza uz poštovanje postojećim pozitivnih poreskih propisa i zakona.

Naš posao je da pravim savetima obezbedimo upravo pomenutu optimizaciju poreza za klijente.

Neke od usluga poreskog savetovanja koje pružamo našim klijentima su:

• Poreske savetodavne usluge
• Transferne cene
• Izrada poreskih bilansa i poreske prijave
• Odgovori na poreska pitanja
• Izrada godišnje prijave za porez na dohodak građana
• Pregled ugovora i značajnijih transakcija sa analizom poreskih implikacija
• Praćenje usklađenosti poslovanja sa poreskom regulativom
• Poreska revizija (simulacija poreske kontrole)